LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37

Thanh Hóa từ 13/12/2017 đến 16/12/2017

Ngọn lửa từ tâm

30/11/2017 16:08

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Cà Mau

Người thực hiện : Hoài Lê, Phong Nguyên, Duyên Hải

Thời lượng : 12.22

thể loại phóng sự

GIẢI THƯỞNG

Địa điểm tổ chức