LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37

Thanh Hóa từ 13/12/2017 đến 16/12/2017

Khoảng trống sau bão

30/11/2017 13:51

Đơn vị sản xuất : Trung tâm THVN tại tỉnh Phú Yên

Người thực hiện : Tấn Quýnh

Thời lượng : 11.19

Những vấn đề đặt ra sau bão 12 tại Nam Trung bộ

GIẢI THƯỞNG

Địa điểm tổ chức