LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37

Thanh Hóa từ 13/12/2017 đến 16/12/2017

Khi nho rừng về phố

10/12/2017 09:44

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh

Người thực hiện : Cẩm Nam - Quốc Tuấn

Thời lượng : 12.29

Điển hình lão nông đưa nho rừng về phố

GIẢI THƯỞNG

Địa điểm tổ chức