LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37

Thanh Hóa từ 13/12/2017 đến 16/12/2017

Đem tiền đổ biển

30/11/2017 13:51

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi

Người thực hiện : Đông Hải - Mỹ An

Thời lượng : 12.05

Đem tiền đổ biển

GIẢI THƯỞNG

Địa điểm tổ chức