LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37

Thanh Hóa từ 13/12/2017 đến 16/12/2017

Dấu chân người ra đi

05/12/2017 09:09

Đơn vị sản xuất : Ban SX các chương trình giải trí, Đài THVN

Người thực hiện : Ban Sản xuất các chương trình Giải trí

Thời lượng : 12.40

Phóng sự về nhà báo Đinh Hữu Dư bị lũ cuốn trôi trong quá trình tác nghiệp tại Yên Bái.

GIẢI THƯỞNG

Địa điểm tổ chức