LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37

Thanh Hóa từ 13/12/2017 đến 16/12/2017

Cuộc sống sau biến đổi

03/12/2017 16:54

Đơn vị sản xuất : Ban Truyền hình Đối ngoại, Đài THVN

Người thực hiện : Trần Thị Thanh Xuân, Cao Quang Toàn, Vũ Quốc Dũng

Thời lượng : 12.53

Câu chuyện cuộc sống của những người sau chuyển giới phải sống, đối mặt với cơ thể mới như thế nào? Sự chấp nhận của xã hội như thế nào? Đó là những con người chấp nhận đánh đổi tuổi thọ, sự đau đớn, phải duy trì thường xuyên và nỗ lực “tạo dựng một hình ảnh với giới tính mới” trong mắt xã hội. Qua đó thể hiện khát vọng và quyền được sống bằng giới tính mong muốn của chính mình và thể hiện sự dần dần cởi mở của Việt Nam trong việc chấp nhận những người chuyển giới.

GIẢI THƯỞNG

Địa điểm tổ chức