LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37

Thanh Hóa từ 13/12/2017 đến 16/12/2017

Chuyện của ông Phan

30/11/2017 13:51

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên - Huế

Người thực hiện : Nguyên Thu, Quốc Ân, Anh Việt

Thời lượng : 12.50

Chuyện của ông Phan

GIẢI THƯỞNG

Địa điểm tổ chức