LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37

Thanh Hóa từ 13/12/2017 đến 16/12/2017

Chuẩn mà không chuẩn

30/11/2017 13:51

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi

Người thực hiện : Minh Hiền - Lương Triều - Duy Hưng

Thời lượng : 9.00

Chuẩn mà không chuẩn

GIẢI THƯỞNG

Địa điểm tổ chức