LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37

Thanh Hóa từ 13/12/2017 đến 16/12/2017

Amiăng trắng và sự lựa chọn

30/11/2017 13:51

Đơn vị sản xuất : Ban Khoa giáo, Đài THVN

Người thực hiện : Phạm Xuân Hùng, Dương Văn Thuân, Chu Văn Vui, Đinh Văn Thông

Thời lượng : 12.58

Chất amiăng trắng, có trong fibrocement đã được Tổ chức y tế thế giới WHO xếp vào danh sách những chất có thể gây ung thư ở người. Mới đây, Việt Nam đã đồng ý xếp amiang trắng vào nhóm chất độc hại, việc sớm loại bỏ amiang trắng lại được xới xáo. Việc này đang vướng phải phản ứng quyết liệt từ các nhà sản xuất và sự nghi ngờ của một số chuyên gia.

GIẢI THƯỞNG

Địa điểm tổ chức