LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37

Thanh Hóa từ 13/12/2017 đến 16/12/2017

Trông lên rất đẹp

30/11/2017 13:51

Đơn vị sản xuất : Ban Truyền hình Tiếng Dân tộc, Đài THVN

Người thực hiện : Nguyễn Tuấn Anh- Lê Tất Phát- Lê Ngọc Minh- Chu Việt Hùng

Thời lượng : 42.31

Cùng với những phong tục tập quán tốt đẹp có từ lâu đời, trong đời sống bà con dân tộc thiểu số cũng còn tồn tại những hủ tục hà khắc, lạc hậu. Mọi tai ương, rủi ro trong cuộc sống đều đổ tại cho thần linh, ma quỷ. Bộ phim là một góc nhìn khác về phong tục, văn hoá và đức tin trong đời sống bà con vùng núi, vùng sâu vùng xa.

GIẢI THƯỞNG

Địa điểm tổ chức