LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37

Thanh Hóa từ 13/12/2017 đến 16/12/2017

Ông già muối

30/11/2017 13:51

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Thuận

Người thực hiện : Xuân Trâm

Thời lượng : 26.21

Ông già muối

GIẢI THƯỞNG

Địa điểm tổ chức