LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37

Thanh Hóa từ 13/12/2017 đến 16/12/2017

Một tấc đất không lùi

30/11/2017 13:51

Đơn vị sản xuất : Truyền hình CAND - ANTV

Người thực hiện : Phạm Lê Nam, Vũ Bá Tơn, Hoàng Nam

Thời lượng : 27.05

Trong cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc ở mặt trận Vị Xuyên, các chiến sỹ của ta đã không tiếc máu xương quyết hi sinh để bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc. Hơn 30 năm đã trôi qua, những cựu chiến binh năm xưa giờ người còn, người mất, người trở về quê hương, người nằm lại núi rừng. Nhưng tinh thần kiên cường, bất khuất, quyết một tấc đất không lùi vẫn còn mãi và được thế hệ trẻ ngày nay gìn giữ và tiếp nối.

GIẢI THƯỞNG

Địa điểm tổ chức