LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37

Thanh Hóa từ 13/12/2017 đến 16/12/2017

Một chiều

30/11/2017 13:51

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi

Người thực hiện : Nhật Thảo - Vũ Linh

Thời lượng : 26.47

Một chiều

GIẢI THƯỞNG

Địa điểm tổ chức