LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37

Thanh Hóa từ 13/12/2017 đến 16/12/2017

Hồ sơ DMZ

30/11/2017 13:51

Đơn vị sản xuất : Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội

Người thực hiện : Hà Tiệp

Thời lượng : 27.00

Đề cập đến sự ra đời và số phận trái ngược của 2 khu phi quân sự nổi tiếng trên thế giới này

GIẢI THƯỞNG

Địa điểm tổ chức