LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37

Thanh Hóa từ 13/12/2017 đến 16/12/2017

Họ đã hy sinh

30/11/2017 13:51

Đơn vị sản xuất : Hãng phim Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (TFS)

Người thực hiện : Hãng Phim Truyền Hình TFS

Thời lượng : 24.04

Phim kể về câu chuyện đề nghị công nhận liệt sỹ cho 6 cán bộ binh vận hi sinh tập thể vào năm 1969. Sỡ dĩ đến nay các thủ tục chưa thể hoàn tất để công nhận vì thân phận cả 6 vị cán bộ hi sinh này hết sức éo le. Họ ban đầu bị ngụy quân bắt đi lính. Sau đó được mật giao vận động, mang nhiều súng ra nộp và đi theo cách mạng và hi sinh trong thời gian ngắn, chỉ còn lại nhân chứng chứ hồ sơ giấy tờ đã thất lạc trong chiến tranh và Ban liên lạc binh vận vẫn đang trong quá trình tìm thân nhân của 6 cán bộ này

GIẢI THƯỞNG

Địa điểm tổ chức