LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37

Thanh Hóa từ 13/12/2017 đến 16/12/2017

Cộng sinh

30/11/2017 13:51

Đơn vị sản xuất : Trung tâm THVN tại tỉnh Phú Yên

Người thực hiện : Đức Đệ

Thời lượng : 22.19

Câu chuyện người dân Ninh Thuận cưu mang nhau trong cơn hạn khốc liệt nhất lịch sử

GIẢI THƯỞNG

Địa điểm tổ chức