LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37

Thanh Hóa từ 13/12/2017 đến 16/12/2017

Chung một mái nhà

30/11/2017 13:51

Đơn vị sản xuất : Điện ảnh Quân đội Nhân dân

Người thực hiện : Đạo diễn: Vũ Anh Nhất

Thời lượng : 37.24

Truyền thuyết từ lâu đời của cha ông ta đã khẳng định rằng: người Việt là con Lạc cháu Hồng, cùng sinh ra từ một bào thai, chung dòng máu và gọi nhau hai tiếng "đồng bào". Trong lịch sử, có những giai đoạn đất nước chúng ta bị chia cắt, như anh em trong nhà bị ly tán bởi những toan tính của thế lực bên ngoài. Thế nhưng, lịch sử cũng ghi nhận, mỗi khi dân tộc ta đứng trước họa xâm lăng, là mỗi lần tình cảm máu mủ đồng bào lại trỗi dậy mạnh mẽ. Những người Việt máu đỏ da vàng, gạt bỏ những suy nghĩ cá nhân, lại sát cánh bên nhau, tạo nên sức mạnh đại đoàn kết đánh bại mọi kẻ thù. Sức mạnh đoàn kết của cả dân tộc sẽ mãi là giá trị trường tồn. Bởi sâu thẳm trong mỗi tâm hồn người Việt: "Đều có một phần đất nước"./.

GIẢI THƯỞNG

Địa điểm tổ chức