LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37

Thanh Hóa từ 13/12/2017 đến 16/12/2017

Biển không bạc

30/11/2017 13:51

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương

Người thực hiện : Đặng Ngọc Quý - Vũ Văn Bằng

Thời lượng : 26.22

Phim nói về những người làm nghề lặn biển bắt hải sản. Từ chỗ mang lại nguồng thu nhập lớn cho đời sống đến chỗ hy sinh tính mạng và mất nguồn sống vì lòng biển bị tàn phá. Họ đã biết trân trọng , bảo vệ tài nguyên biển bằng cách chuyển sang nuôi dưỡng hải sản hoặc hướng dẫn lặn biển thám hiểm.

GIẢI THƯỞNG

Địa điểm tổ chức