LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37

Thanh Hóa từ 13/12/2017 đến 16/12/2017

Cung đàn tri kỉ

30/11/2017 13:51

Đơn vị sản xuất : Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội

Người thực hiện : Sơn Hải, Lâm Hoàn

Thời lượng : 42.00

phim ca nhạc

GIẢI THƯỞNG

Địa điểm tổ chức