LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37

Thanh Hóa từ 13/12/2017 đến 16/12/2017

Người giữ lửa

30/11/2017 13:51

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh

Người thực hiện : Nguyễn Văn Chót

Thời lượng : 25.03

múa cung đình là một di sản văn hóa của người khmer nam bộ....

GIẢI THƯỞNG

Địa điểm tổ chức