LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37

Thanh Hóa từ 13/12/2017 đến 16/12/2017

Mùa yêu thương

06/12/2017 14:42

Đơn vị sản xuất : Trung tâm THVN tại Thành phố Đà Nẵng

Người thực hiện : Xuân Phương-Quang Thành-Trần Huy-Thế Phong-Ngọc Phố-Ngọc Diệp-Hùng Anh

Thời lượng : 22.32

GIẢI THƯỞNG

Địa điểm tổ chức