LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37

Thanh Hóa từ 13/12/2017 đến 16/12/2017

Mạch nguồn vẫn chảy

30/11/2017 13:51

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk

Người thực hiện : Đức Long - Bình Minh - Lâm Thành - Linh Nguyên - Kim Oanh - Tú Anh

Thời lượng : 27.05

Chương trình văn nghệ tiếng dân tộc

GIẢI THƯỞNG

Địa điểm tổ chức