LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37

Thanh Hóa từ 13/12/2017 đến 16/12/2017

Kịch nói Đường chân trời

30/11/2017 13:51

Đơn vị sản xuất : Ban Văn nghệ, Đài THVN

Người thực hiện : Đào Kim Oanh

Thời lượng : 96.59

Tâm lý hạnh phúc gia đình

GIẢI THƯỞNG

Địa điểm tổ chức