LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37

Thanh Hóa từ 13/12/2017 đến 16/12/2017

Bức ngôn đồ Đại Việt

30/11/2017 13:51

Đơn vị sản xuất : Trung tâm THVN tại Thành phố Hồ Chí Minh

Người thực hiện : Phạm Trường Long

Thời lượng : 98.48

Câu chuyện xảy ra vào thời nhà Trần, khi cả dân tộc đứng trước họa xâm lăng của quân viễn chinh Mông Cổ. Trong thời điểm đó, Thoát Hoan cần hiểu rõ đường đi nước bước của sơ đồ phòng thủ của quân dân Nam. Và toàn bộ câu chuyện là cuộc đi tìm bức ngôn đồ Đại Việt và bảo vệ nó không rơi vào tay quân thù: Trong đó nổi bật lên mâu thuẫn của gia đình Nguyễn Địa Lô - Nguyễn Phục. Khi người cha là tâm phúc thân cận của đức Quốc công tiết chế Trần Hưng Đạo, thì con ông, Nguyễn Phục vì mê vẻ đẹp của con nuôi Trần Kiện và ước ao làm con rể nhà này, đã làm lộ bí mật con đường tắt tiến quân. Cuộc chiến chống quân Mông Thát lần hai đã diễn ra, và với sự đồng lòng của quân dân nhà Trần, quân Mông Cổ đã tan vỡ cuồng vọng viễn chinh. Đây là một kịch bản có nội dung tốt, nêu cao truyền thống dựng và giữ nước trong lịch sử dân tộc.

GIẢI THƯỞNG

Địa điểm tổ chức