LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37

Thanh Hóa từ 13/12/2017 đến 16/12/2017

Tọa đàm: Nâng cao chất lượng công tác giám sát,phản biện xã hội để xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

30/11/2017 13:51

Đơn vị sản xuất : Trung tâm Truyền hình Nhân Dân

Người thực hiện : Trần Hoàng Hà

Thời lượng : 43.00

Nghị quyết Trung ương 4,khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã đề ra giải pháp về phát huy vai trò của Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Những giải pháp và hành động về giám sát, phản biện xã hội đã được chỉ đạo cụ thể trong Quyết định 217 và Quyết định 218, được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Dân vận Trung ương đưa vào thực hiện trên phạm vi cả nước trong 2 năm qua. Trong quá trình thực hiện, bên cạnh những mặt đã đạt được, nhiều hạn chế, yếu kém đã bộc lộ. Nhiều người dân còn chưa biết mình có quyền giám sát, phản biện xã hội. Mặt trận Tổ quốc và Ban Dân vận cũng vẫn phải đối diện với nhiều vướng mắc trong quyền hạn để thực thi công tác giám sát, phản biện xã hội. Trong buổi đối thoại, Người dẫn chương trình đã trao đổi, bàn luận thẳng thắn cùng Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng chí Ngô Sách Thực, người đã trực tiếp chỉ đạo, tham gia công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và PGS.TS Võ Thị Mai, Vụ trưởng Vụ nghiên cứu, Ban Dân vận Trung ương, người cũng đã đại diện cho Ban Dân vận Trung ương trực tiếp tham gia rất nhiều dự án nghiên cứu, triển khai thực hiện Quyết định 217 và Quyết định 218 trong cả nước về quá trình thực hiện và thực tế đã diễn ra đối với công tác giám sát, phản biện xã hội. Chương trình cũng đưa ra những ý kiến thẳng thắn của người dân, những trường hợp cụ thể tại các địa phương đại diện cho cả nước về công tác giám sát, phản biện xã hội. Qua chương trình, từ trải nghiệm thực tế của người trong cuộc, các khách mời đã đưa ra nhận định của mình về cái “được” và cái “chưa được” trong công tác giám sát, phản biện xã hội của người dân, của Mặt trận Tổ quốc, của Ban Dân vận. Đây là chức năng, là nhiệm vụ quan trọng để để xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Quan trọng hơn, đề ra giải pháp tháo gỡ hạn chế, vướng mắc để công tác giám sát, phản biện xã hội được thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

GIẢI THƯỞNG

Địa điểm tổ chức