LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37

Thanh Hóa từ 13/12/2017 đến 16/12/2017

Chương trình giao lưu: Giữ bản sắc trang phục để bảo tồn văn hóa dân tộc

30/11/2017 13:51

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên

Người thực hiện : Chu Ngọc Linh

Thời lượng : 54.25

Vấn đề bảo tồn văn hoá dân tộc thông qua trang phục đã được các nhà nghiên cứu khẳng định và trao đổi trên nhiều diễn đàn. Trang phục là một trong những chỉ dấu đầu tiên để phân biệt giữa dân tộc này với dân tộc khác. Trang phục dân tộc truyền thống không chỉ mang đậm bản sắc văn hoá mà còn chứa đựng giá trị nghệ thuật, giá trị lịch sử của từng dân tộc.

GIẢI THƯỞNG

Địa điểm tổ chức