LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37

Thanh Hóa từ 13/12/2017 đến 16/12/2017

Bản hòa tấu Cha và con

06/12/2017 14:41

Đơn vị sản xuất : Ban SX các chương trình giải trí, Đài THVN

Người thực hiện : Ban Sản xuất các chương trình Giải trí

Thời lượng : 47.53

Cha con nghệ sĩ Quốc Tuấn

GIẢI THƯỞNG

Địa điểm tổ chức