LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37

Thanh Hóa từ 13/12/2017 đến 16/12/2017

Vườn sách bên làng chài

30/11/2017 13:51

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Thuận

Người thực hiện : Chí Vinh

Thời lượng : 20.34

Vườn sách bên làng chài

GIẢI THƯỞNG

Địa điểm tổ chức