LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37

Thanh Hóa từ 13/12/2017 đến 16/12/2017

Giờ chơi đến rồi: Vương quốc của em

03/12/2017 16:22

Đơn vị sản xuất : Trung tâm THVN tại Thành phố Huế

Người thực hiện : Thanh Nhàn, Lê Hương, Phương Thảo

Thời lượng : 15.58

Chương trình dành cho các cháu thiếu nhi từ 5-8 tuổi. Thông qua các trò chơi mà các bé yêu thích, chương trình giáo dục các bé những kỹ năng, kiến thức cơ bản, cần thiết để phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em.

GIẢI THƯỞNG

Địa điểm tổ chức