LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37

Thanh Hóa từ 13/12/2017 đến 16/12/2017

Vươn lên trong hoang tàn và nước mắt

30/11/2017 13:51

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Sơn La

Người thực hiện : Và Lia- Trung Hiếu Phòng Biên tập tiếng Dân Tộc

Thời lượng : 26.06

Sự nỗ lực vươn lên của bà con các dân tộc tại vũng lũ Mường La

GIẢI THƯỞNG

Địa điểm tổ chức