LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37

Thanh Hóa từ 13/12/2017 đến 16/12/2017

Thực trạng tảo hôn ở đồng bào dân tộc thiểu số

30/11/2017 13:51

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ninh

Người thực hiện : Tằng A Năm-Nguyễn Hưng-Lý Thảo

Thời lượng : 26.05

Tác phẩm đề cập đến việc triển khai Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số” của Chính phủ tại Quảng Ninh. Chuyên đề đi sâu phân tích Thực trạng tảo hôn ở đồng bào dân tộc thiểu số; chỉ rõ nguyên nhân và đưa ra những giải pháp hữu ích triển khai Đề án tại Quảng Ninh. Những giải pháp đưa ra của Quảng Ninh sẽ là những bài học tốt, kinh nghiệm hay để các địa phương khác trên toàn quốc có thể học tập, tham khảo trong quá trình triển khai Đề án.

GIẢI THƯỞNG

Địa điểm tổ chức