LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37

Thanh Hóa từ 13/12/2017 đến 16/12/2017

Khi cồng chiêng làm... du lịch

30/11/2017 13:51

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk

Người thực hiện : Y Nin Byă - Tú Anh - Thanh Hà - Y Ngoan

Thời lượng : 25.40

Phản ánh về văn hóa Tây Nguyên và ngành du lịch Đắk Lắk.

GIẢI THƯỞNG

Địa điểm tổ chức