LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37

Thanh Hóa từ 13/12/2017 đến 16/12/2017

Khi cơn lũ đi qua

03/12/2017 16:21

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Hòa Bình

Người thực hiện : HẢI YẾN - DUY CHUNG - THẢO QUYÊN - THANH NGỌC - THU HƯƠNG - ĐẠI DƯƠNG - SƠN TÙNG

Thời lượng : 25.37

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT KHI CƠN LŨ LỊCH SỬ XẢY RA TẠI TỈNH HÒA BÌNH

GIẢI THƯỞNG

Địa điểm tổ chức