LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37

Thanh Hóa từ 13/12/2017 đến 16/12/2017

Đồng bào Chăm ứng dựng khoa học kỹ thuật vào sản xuất

30/11/2017 13:51

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận

Người thực hiện : Minh Triều - Xuân Duy - Việt Hải

Thời lượng : 26.46

Phản ánh đồng bào Chăm ở Ninh Thuận ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, ứng dụng hiệu quả các mô hình tưới nước tiết kiệm công nghệ cao phục vụ sản xuất nông nghiệp ở vùng đất khô hạn; xây dựng cánh đồng lớn. Qua đó góp phần nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế cho đồng bào Chăm Ninh Thuận

GIẢI THƯỞNG

Địa điểm tổ chức