LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37

Thanh Hóa từ 13/12/2017 đến 16/12/2017

Đào nguyên Ngũ Chỉ Sơn

30/11/2017 13:51

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Lào Cai

Người thực hiện : Hoàng Ngọc Minh

Thời lượng : 26.04

Đào nguyên Ngũ Chỉ Sơn

GIẢI THƯỞNG

Địa điểm tổ chức