LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37

Thanh Hóa từ 13/12/2017 đến 16/12/2017

Dân vận khéo trong cộng đồng người Hoa

30/11/2017 13:51

Đơn vị sản xuất : Trung tâm THVN tại Thành phố Hồ Chí Minh

Người thực hiện : Nguyễn Thị Thanh Hải

Thời lượng : 25.45

Công tác dân vận rất quan trọng, đặc biệt trong nhóm đồng bào dân tộc ít người. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi có số lượng người Hoa đông nhất cả nước đồng thời là địa phương khởi nguồn phong trào dân vận khéo. Chính vì vậy, nhiều chương trình dân vận có ý nghĩa và thiết thực được triển khai, lôi cuốn đồng bào nhiệt tình hưởng ứng. Trong đó, việc sử dụng các tuyên truyền viên là người Hoa càng phát huy cao hiệu quả của công tác này. Chương trình giới thiệu một vài mô hình và nêu gương các cá nhân điển hình trong công tác dân vận khéo là người Hoa. Điều này phần nào giúp lan tỏa những kinh nghiêm, gợi ý cách làm cho công tác dân vận ở những đồng bào địa phương khác

GIẢI THƯỞNG

Địa điểm tổ chức