LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37

Thanh Hóa từ 13/12/2017 đến 16/12/2017

Chòm riêng chà pây

30/11/2017 13:51

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh

Người thực hiện : Thạch Sa Ram-Hữu nghĩa-Cao Tâm-Quang Vĩnh

Thời lượng : 23.39

Chòm riêng chà pây là loại hình ca múa truyền thống lâu đời của người Khmer Trà vinh

GIẢI THƯỞNG

Địa điểm tổ chức