LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37

Thanh Hóa từ 13/12/2017 đến 16/12/2017

Bài học từ ĐắkĐrinh

30/11/2017 13:51

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi

Người thực hiện : Thu Hằng - Thanh Phong - Thành Sự

Thời lượng : 26.39

Bài học từ ĐakRinh

GIẢI THƯỞNG

Địa điểm tổ chức