LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37

Thanh Hóa từ 13/12/2017 đến 16/12/2017

Sống cùng thiên lôi

30/11/2017 13:51

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An

Người thực hiện : Khánh Ly, Như Phong, Minh Tân, Sỹ Hoàn, Lê Thành, Quỳnh Ngha

Thời lượng : 20.08

Nghệ An là một trong 3 trọng điểm giông sét của Việt Nam , và cũng là địa phương có tỉ lệ tử vong do giông sét cao nhất trong cả nước.... Từ những câu chuyện thực tế dịa phương để phân tích lí giả cũng như tìm ra nguyên nhân và bài học để người dân có thể thích ứng và sống an toàn với giông sét

GIẢI THƯỞNG

Địa điểm tổ chức