LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37

Thanh Hóa từ 13/12/2017 đến 16/12/2017

Sách lá buông

30/11/2017 13:51

Đơn vị sản xuất : Ban Truyền hình Tiếng Dân tộc, Đài THVN

Người thực hiện : Mai Hiền- Chu Việt Hùng- Nguyễn Văn Chiến

Thời lượng : 24.57

Tìm hiểu quy trình kỹ thuật làm ra những cuốn sách lá buông vốn đã bị thất truyền khoảng 400 năm nay, để cảm nhận cái hay, cái đẹp, sự sáng tạo và thông minh của người xưa.

GIẢI THƯỞNG

Địa điểm tổ chức