LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37

Thanh Hóa từ 13/12/2017 đến 16/12/2017

Quy hoạch tích hợp Đồng bằng sông Cửu Long

30/11/2017 13:51

Đơn vị sản xuất : Ban Khoa giáo, Đài THVN

Người thực hiện : Phạm Trần Uy, Nguyễn Xuân Diệp, Hồ Vĩnh Phú, Trần Đức Hiếu, Đinh Văn Thông

Thời lượng : 23.25

Từ trước tới nay, rất nhiều bản quy hoạch được xây dựng cho ĐBSCL. Đó là những bàn quy hoạch riêng rẽ, của một ngành, một địa phương, ở nhiều cấp khác nhau. Do vậy, nhiều quy hoạch chồng chéo, mâu thuẫn, gây lãng phí. Mới đây, Chính phủ đã khẳng định sự cần thiết của cách tiếp cận tích hợp đối với ĐBSCL, bắt đầu bằng một bản quy hoạch tích hợp, trên nguyên tắc tôn trọng quy luật tự nhiên. Chương trình phân tích vấn đề quy hoạch tích hợp hoàn toàn khác so với cách làm quy hoạch như đã làm từ trước tới nay.

GIẢI THƯỞNG

Địa điểm tổ chức