LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37

Thanh Hóa từ 13/12/2017 đến 16/12/2017

Nuôi tôm ứng phó với biến đổi khí hậu

30/11/2017 15:09

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình

Người thực hiện : Đài PTTH Thái Bình

Thời lượng : 12.10

Đây là chương trình hướng dẫn nông dân nuôi tôm an toàn hiệu quả và bền vững. Thời gian qua biến đổi khí hậu tác động mạnh đến con người và sản xuất. Đặc biệt người dân nuôi tôm ven biển. Với phương pháp nuôi dựng khung vòm quản lý thức ăn không sử dụng kháng sinh cấm, người nuôi tôm Thái Bình có thể nuôi tăng 2 đến 3 vụ, nuôi quanh năm. Hạn chế tác động thời tiết. Cho năng suất cao và sản phẩm an toàn, không dư lượng kháng sinh.

GIẢI THƯỞNG

Địa điểm tổ chức