LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37

Thanh Hóa từ 13/12/2017 đến 16/12/2017

Nơi niềm tin vững bền

30/11/2017 13:51

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An

Người thực hiện : Việt Anh, Mạnh Thuận, Minh Tân

Thời lượng : 20.00

Mô hình chi bộ giáo toàn tòng điển hình trong xây dựng tổ chức, phát triển đảng viên và lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới vùng giáo. Với nhiều cách làm mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, chi bộ nhận được sự ủng bộ của các đoàn thể, tổ chức tôn giáo, chức sắc tôn giáo, từ đó chi bộ kết nạp được nhiều đảng viên là giáo dân. Đây là mô hình tốt, cần được nhân rộng trong xây dựng tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên vùng đặc thù.

GIẢI THƯỞNG

Địa điểm tổ chức