LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37

Thanh Hóa từ 13/12/2017 đến 16/12/2017

Nhất thể hóa Bí thư chi bộ - Trưởng thôn, bản, khu phố: Cách làm của Quảng Ninh

30/11/2017 13:51

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ninh

Người thực hiện : Ngọc Anh, Anh Tuấn, Đức Hiệp, Đức Phong, Xuân Hoàng

Thời lượng : 27.00

Trong quá trình thực hiện đề án “Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng, thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế” tỉnh Quảng Ninh rà soát và phát hiện nhiều tồn tại, hạn chế ở cấp thôn, bản, khu phố. Đó là tình trạng cán bộ đông, bộ máy chồng chéo, chi ngân sách tốn kém, hiệu quả thấp...Năm 2017 Quảng Ninh đã thực hiện thành công chủ trương Nhất thể hóa Bí thư chi bộ – trưởng thôn, bản, khu phố. Với cách làm bài bản, ý Đảng hợp với lòng dân Quảng Ninh đã giảm được hàng nghìn biên chế và hơn 18 nghìn cán bộ kiêm nhiệm ở thôn, bản, khu phố hưởng lương từ ngân sách; tiết kiệm được 300 tỉ đồng/năm; giải quyết tốt những hạn chế, yếu kém nêu trên. 1.500 bí thư – trưởng thôn, khu mới đã thực sự mang đến những đổi mới mạnh mẽ trong đời sống dân cư.

GIẢI THƯỞNG

Địa điểm tổ chức