LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37

Thanh Hóa từ 13/12/2017 đến 16/12/2017

Lối đi ở dưới chân mình

06/12/2017 14:40

Đơn vị sản xuất : Trung tâm THVN tại Thành phố Đà Nẵng

Người thực hiện : Hồng Liên-Phương Đông-Tiến Nhựt

Thời lượng : 14.02

GIẢI THƯỞNG

Địa điểm tổ chức