LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37

Thanh Hóa từ 13/12/2017 đến 16/12/2017

Giữ rừng ở nơi đất khát

30/11/2017 13:51

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận

Người thực hiện : HỮU TẦM

Thời lượng : 27.13

"Giữ rừng ở nơi đất khát" là câu chuyện phản ánh một cách sinh động và đa chiều về hiện trạng rừng ở tỉnh Ninh Thuận. Trong đó, câu chuyện sẽ tập trung đi sâu phân tích những biện pháp giữ rừng mang tính khoa học, vừa có tính chất dăn đe vừa có tính giáo dục. Cùng với đó là những biện pháp quản lý nương rẫy theo quy hoạch, tạo sinh kế bền vững cho người dân và giải quyết căn cơ tập tục du canh, du cư, phát nương làm rẫy, lấn chiếm đất rừng trái phép của đồng bào dân tộc thiểu số đã kéo dài hàng chục năm nay. Qua đó, phát huy được người dân cùng chung sức bảo vệ rừng xanh, bảo vệ môi trường sinh thái của các lòai động, thực vật và bảo vệ nguồn tài nguyên nước quý giá của nhân loại.

GIẢI THƯỞNG

Địa điểm tổ chức