LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37

Thanh Hóa từ 13/12/2017 đến 16/12/2017

Ao nổi

30/11/2017 13:51

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình

Người thực hiện : Minh Nguyệt - Xuân Hòa - Hoàng Thắng

Thời lượng : 18.10

Phản ánh hiệu quả từ việc đưa ao nổi vào nuôi trồng thủy sản của người nông dân Ninh Bình. So với nuôi thả ở ao truyền thống có nhiều ưu điểm nổi trội: đầu tư thấp, sử dụng lâu dài, con nuôi thủy sản sinh trưởng phát triển tốt, đặc biệt có khả năng hạn chế thất thu do mưa lũ gây ra. Với diện tích trên 10 ngìn ha mặt nước, ao đầm, Ninh Bình có nhiều chính sách để phát triển thủy sản và khuyến khích mở rộng diện tích nuôi thủy sản ở ao nổi. Phong trào nuôi thủy sản ao nổi phát triển cả quy mô, diện tích và trên các con nuôi, mở ra hướng đi mới cho người dân Ninh Bình, đây cũng là giải pháp để NB thực hiện thắng lợi mục tiêu trong thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

GIẢI THƯỞNG

Địa điểm tổ chức