LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37

Thanh Hóa từ 13/12/2017 đến 16/12/2017

Lời đại ngàn

06/12/2017 14:30

Đơn vị sản xuất : Trung tâm THVN tại Thành phố Đà Nẵng

Người thực hiện : Thục Đoan-Quang Thành-Trần Huy-Trần Trung-Thu Hương

Thời lượng : 23.46

Chương trình ca nhạc

GIẢI THƯỞNG

Địa điểm tổ chức