LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37

Thanh Hóa từ 13/12/2017 đến 16/12/2017

Dải khăn huyền thoại

30/11/2017 13:51

Đơn vị sản xuất : Trung tâm THVN tại Thành phố Hồ Chí Minh

Người thực hiện : Phùng Nguyên - Thiên Trường

Thời lượng : 25.57

Dân tộc Việt Nam, chiếc khăn mang biểu tương văn hoá, cũng như tinh thần của người khoác lên, rất đặc trưng như khăn Piêu của người Thái, chiếc khăn mỏ quạ của người Kinh Bắc. Nơi tôi sinh ra là chiếc khăn rằn, chiếc khăn rằn đã từ lâu gắn bó với con thuyền, chiếc áo bà ba, chiếc nón lá đã làm nên huyền thoại vùng đất này. Như một huyền thoại, bởi từ xa xưa, người ta không biết chiếc khăn xuất phát từ đâu, có người bảo là của người Khơ me, những chiếc khăn đã là biểu tượng của người mở đất phương Nam. Cùng về phương Nam, chiếc khăn không thể thiếu với người con đi mở đất cần cù, chịu thương chịu khó, đẫm mồ hôi của người mở cõi. Là tận cùng của bờ cõi theo chân anh hùng Nguyễn Văn Thoại khai mở dòng kênh Vĩnh Tế.

GIẢI THƯỞNG

Địa điểm tổ chức