LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37

Thanh Hóa từ 13/12/2017 đến 16/12/2017

Điểm lại Logo của Liên hoan Truyền hình toàn quốc qua các năm

PV | 08/09/2017 15:29
Từ năm 2011, Ban Tổ chức Liên hoan Truyền hình toàn quốc đã chính thức lựa chọn được logo xuyên suốt các kỳ Liên hoan.

  

 

 

 

 

 

 

Thông báo

Chia sẻ cảm xúc
về Liên Hoan Truyền Hình Toàn Quốc

Click để đổi mã khác

Tải file chia sẻ cảm xúc(.doc,.docx,.pdf,.rar,.jpg,.jpeg,.png,.gif,.bmp)

Gửi